Burnout herstel

The wish to be well is part of becoming well Р Seneca

Burnout herstel

Wanneer je zelf of een van je medewerkers dreigt uit te vallen door stressgerelateerde klachten of al (gedeeltelijk) ziek thuis zit, is iedereen gebaat bij een snelle, succesvolle interventie.
Competenza biedt professionele, resultaatgerichte herstelbegeleiding en reintegratiecoaching. Ieder mens en iedere situatie is anders, dus het traject is altijd maatwerk. Niet alleen is zorgvuldigheid in het contact met en betrokkenheid bij de gecoachte essentieel; ook een goede communicatie met de werk- / opdrachtgever is belangrijk. Door de ontstane situatie kan het vertrouwen van deze partijen in elkaar verminderd zijn of kunnen doelstellingen schijnbaar uiteengelopen zijn. Feitelijk is het doel van zowel medewerker, werkgever en coach hetzelfde: een spoedig, duurzaam herstel zodat men weer fit en gemotiveerd verder en aan het werk kan.

De werkwijze is professioneel en persoonlijk en er op gericht het beste in jou of je medewerker naar boven te halen. Men verwerft inzicht in de situatie en leert zelf op praktische en doeltreffende wijze de factoren die de klachten veroorzaken onder controle te brengen. Deze aanpak is zeer succesvol bij stressgerelateerde klachten, zoals burnout.


kastanje